Välkommen till Ariston Care! Vi hjälper dig med personlig assistans i Stockholm.
Planering

Assistans

Vi arbetar efter ledorden kvalitet och tillgänglighet och hjälper dig med allt. Läs mer

Föredrag

Våra fördelar

Vi anstränger oss lite extra för att bistå med den assistans du behöver. Läs mer

support

Kontakt

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta

Personlig Assistans Stockholm

Välkommen till Ariston Care! Vi hjälper dig som är berättigad till personlig assistans .

Våra ledord är personligt bemötande, tillgänglighet, kvalitet, tillgänglighet och inte minst ett stort engagemang.

Är du i behov av personlig assistans i Stockholm, ring oss direkt på telefonnummer 08-410 013 11 så berättar vi mer!

Ariston Care är en en trygg anordnare av personlig assistans och vi erbjuder en helhetslösning. Vi hjälper dig med kontakten med myndigheter och reder ut vilka behov du har, vi väljer assistenter som passar just dig bäst och ordnar schemaläggning. För oss är det viktigt att du får hjälp hela vägen när du har behov av personlig assistans. 

Vår personal är erfaren och trygg och alltid djupt engagerad i sina arbetsuppgifter. 

 

Trygg personlig assistans i Stockholm

Många har vänt sig till oss för att de inte varit nöjda med sitt tidigare assistansföretag och har upplevt att vi erbjuder en mycket hög servicenivå och ett stort engagemang. Vi hjälper även de som inte har personlig assistans idag genom processen mot att erhålla personlig assistans i Stockholm.

För den som drabbas av en funktionsnedsättning eller skada är det många gånger svårt att ansöka om assistansersättning. Orken eller kunskapen om juridiken kring det hela kanske inte räcker till och då behövs någon som kan hjälpa till med just detta.

Hjälp till personlig assistans i Stockholm

Ariston Care har jurister med särskild kompetens om just assistansersättning och ser till att du får den hjälp du behöver med ansökan eller eventuell överklagan. Det finns lagar som reglerar vem som är berättigad till personlig assistans (LSS), vilket innebär att den som har ett omfattande behov av hjälp kan söka och få assistans.

Behoven varierar men utgår i första hand från den skada eller handikapp som personen har. Med hjälp av LSS kan du som har stort hjälpbehov få möjlighet att delta i samhällslivet på jämlika villkor. Vi hjälper till med den juridiska delen av din ansökan och ser till att du får den hjälp du behöver vad gäller assistans i Stockholmsregionen.

Engagerade assistenter

Både att ha och arbeta som personlig assistent är lite speciellt eftersom man arbetar nära användaren och har en mycket personlig kontakt. Då är det viktigt att kontakten fungerar bra och utgår från de behov som personen med funktionsnedsättning har.

Från en dag till en annan kan situationen förändras, vilket innebär att assistenten måste vara flexibel. Arbetet varierar mycket i omfattning och efter situation och det är viktigt med lyhördhet gentemot den enskildes önskemål.

För dig som är anhörig

I många fall är det positivt om en anhörig fungerar som assistent. Det kan vara en nära familjemedlem eller annan släkting. Här hos Ariston Care kan det finnas möjlighet för dig som redan är anhörigassistent att fortsätta arbeta på samma sätt genom oss. Vi träffar dig och hjälper till med myndighetskontakter och sköter allt pappersarbete.