Personlig Assistans Stockholm

Vi hjälper dig med vardagen

PERSONLIG ASSISTANS STOCKHOLM

Välkommen till oss! Vi hjälper dig som är berättigad till personlig assistans.

Våra ledord är personligt bemötande, tillgänglighet, kvalitet, tillgänglighet och inte minst ett stort engagemang.

Är du i behov av personlig assistans i Stockholm, ring oss direkt så berättar vi mer! Du kan också nå oss via vårt kontaktformulär.

 

Vi är en en trygg anordnare av personlig assistans och vi erbjuder en helhetslösning. Vi hjälper dig med kontakten med myndigheter och reder ut vilka behov du har, vi väljer assistenter som passar just dig bäst och ordnar schemaläggning. För oss är det viktigt att du får hjälp hela vägen när du har behov av personlig assistans. 

Vår personal är erfaren och trygg och alltid djupt engagerad i sina arbetsuppgifter.

Trygg personlig assistans i Stockholm

Många har vänt sig till oss för att de inte varit nöjda med sitt tidigare assistansföretag och har upplevt att vi erbjuder en mycket hög servicenivå och ett stort engagemang. Vi hjälper även de som inte har personlig assistans idag genom processen mot att erhålla personlig assistans i Stockholm.

För den som drabbas av en funktionsnedsättning eller skada är det många gånger svårt att ansöka om assistansersättning. Orken eller kunskapen om juridiken kring det hela kanske inte räcker till och då behövs någon som kan hjälpa till med just detta.

Hjälp till personlig assistans i Stockholm

Här hos oss får du hjälp med allt som du kan tänkas behöva. Vi har goda kunskaper om rättigheter, skyldigheter och vilka möjligheter det finns att exempelvis utöka assistansen. Den som kommer till oss är ofta i stort behov av hjälp och stöd och vi ser till att vi engagerar oss hundraprocentigt i alla som väljer att vända sig till oss.

Behoven varierar men utgår i första hand från den skada eller handikapp som personen har. Med hjälp av LSS kan du som har stort hjälpbehov få möjlighet att delta i samhällslivet på jämlika villkor. Vi hjälper till med att se till att du får den hjälp du behöver vad gäller assistans i Stockholmsregionen. Har du funderingar kring LSS eller personlig assistans är du alltid välkommen att kontakta oss.

Engagerade assistenter

Både att ha och arbeta som personlig assistent är lite speciellt eftersom man arbetar nära användaren och har en mycket personlig kontakt. Då är det viktigt att kontakten fungerar bra och utgår från de behov som personen med funktionsnedsättning har.

Från en dag till en annan kan situationen förändras, vilket innebär att assistenten måste vara flexibel. Arbetet varierar mycket i omfattning och efter situation och det är viktigt med lyhördhet gentemot den enskildes önskemål.

För dig som är anhörig

I många fall är det positivt om en anhörig fungerar som assistent. Det kan vara en nära familjemedlem eller annan släkting. Här hos oss kan det finnas möjlighet för dig som redan är anhörigassistent att fortsätta vara en del av omsorgen. Kontakta oss så bokar vi in ett möte där vi gemensamt lägger upp en plan som passar just dina behov och önskemål.

Välkommen till oss! Vi hjälper dig med personlig assistans i Stockholm!