Personlig Assistans Stockholm

Vi hjälper dig med vardagen

Assistans

VEM KAN FÅ PERSONLIG ASSISTANS?

Lagen med förkortningen LSS är vad som reglerar vem som kan ansöka om personlig assistans. Lagen ger personer med funktionsnedsättning och omfattande hjälpbehov en möjlighet till ersättning med utgångspunkt i personens handikapp eller behov.

Tanken med LSS är att människor med hjälpbehov ska kunna fungera i samhället på lika villkor och med full delaktighet i samhällslivet.

En grundläggande förutsättning för verksamheten är respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Hos oss får du hjälp att ta reda på om du är berättigad till assistans och även eventuell juridisk hjälp. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!